Facebook Twitter Google Plus Linkedin
Bağlantı
Green Kütüphane
Müşteri Destek
Kalite Politikası

 

Uluslararası Kara Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler sunan şirketimiz;

  • Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamayı,
  • Hizmet kalitesinde istenen seviyeye ulaşmak nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almayı ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamayı,
  • Hizmette kanunen ve kalite ile ilgili karşılaşılacak riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi,
  • Standart iş yapış şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada aynı kaliteyi sağlamak,
  • Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi geliştirmeyi,
  • Tüm çalışanların şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,
  • Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,

 

Taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR